Frågor och svar

SmartPac Efiheat

Vad är Efiheat?

Efiheat är ett modernt, ekonomiskt och miljövänligt ventilationsaggregat som återvinner nästan all värme ur byggnadens frånluft. Efiheat är en mycket intressant lösning för energieffektivisering av till exempel miljonprogramsbostäder. Även nyproducerade hyresfastigheter, skolor, köpcentra och dylika verksamheter med ett lite högre ventilationsbehov har stor fördel av att välja Efiheat på grund av dess höga värmeåtervinning.
Efiheat ger en mycket låg energiförbrukning, som ligger långt under byggnorm, och är ett utmärkt val om ni vill miljöcertifiera er fastighet.

Hur funkar Efiheat?

Efiheat har en mycket hög återvinningsgrad: 90 till 95 % av värmen tas tillvara ur frånluften och överförs till den inkommande luften, tack vare den speciella tekniken med dubbla plattvärmeväxlare och sektionsavfrostning. Frånluft och tilluft hålls helt separerade, vilket eliminerar risken för lukt- och partikelöverföring.
Behovet av eftervärmning av tilluften blir även vintertid mycket lågt, eller inget alls, eftersom frånluftens värme återvinns på ett så effektivt sätt. Detta ger en extremt låg energiförbrukning, vilket är fördelaktigt för ekonomin och miljön.

Kan Efiheat förbättra vår ekonomi?

Eftersom nästan all värme ur frånluften återvinns blir behovet av att producera ny värme mycket litet, eller inget alls. Energiförbrukningen sänks därmed till ett minimum och kostnaderna likaså.

Vad kan ni göra för oss?

Efiheat löser ventilationen i din fastighet med högsta möjliga energieffektivitet. Genom att utrusta en fastighet med Efiheat kan energianvändningen sänkas markant, även för äldre lägenhetskomplex.
Efiheat ger en kraftigt reducerad livscykelkostnad, det vill säga alla kostnader som en fastighet är förenad med under sin livstid, för fastigheten. Vi arbetar alltid med kundanpassade lösningar och levererar ett system som är perfekt dimensionerat för just er verksamhet.

Klarar er fastighet framtidens miljökrav?

Fokus på energi och miljö är självklart inom modern fastighetsutveckling. Cirka 50 % av en normal fastighets livscykelkostnad består av energikostnader. Åtgärder för att reducera energiförbrukningen är den faktor som är enklast att påverka och som får störst effekt på livscykelkostnaden.

Med SmartPacs produkter kan en fastighets energiförbrukning och kostnader sänkas drastiskt. SmartPac hjälper er att med god marginal nå de låga nivåer för energiförbrukning som gäller för klassificeringen till GreenBuilding, Breem och Miljöbyggnad. Många gånger kommer vi ännu lägre.