Integritetspolicy

Personuppgifter

SmartPac värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är SmartPacs målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information SmartPac samlar in och hur den används. Genom att godkänna integritetspolicyn på webbplatsen i samband med lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt informationen nedan.

SmartPac AB, (org. nr & adress), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på sajten via cookies. De personuppgifter som SmartPac behandlar är ditt personnummer/organisationsnummer, namn, e-postadress, orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer. (Kolla om även annat samlas in)

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att förbättra webbplatsen.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU.

Genom att godkänna policyn på sajten i samband med lämnande av uppgifter samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES. Om hela eller delar av SmartPacs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, t ex certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos SmartPac sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra SmartPacs åtaganden gentemot dig, t ex för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på sajten. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse en del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart SmartPacs webbplats. När du länkas till en annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att SmartPac inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicy

SmartPac förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst, i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya juridiska eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på sajten.

Cookies

Läs mer om cookies här.