Miljö
SmartPac är ett ledande företag inom grön teknologi. Med SmartPacs produkter sänker ni ert CO2-avtryck markant.
Värme
Ventialtionsaggregatet Efiheat från SmartPac återvinner upp till 95 % av frånluftens värme, vilket leder till extremt låga kostnader för uppvärmning av ventilationsluft.
Kyla
Ventilationsaggregatet Eficool från SmartPac är en effektiv, miljövänlig och ekonomisk lösning för vissa fastighet.
Luft
Verksamheter med stora ventilationsbehov, som skolor, köpcentra och bibliotek, har mycket att vinna på att välja produkter från SmartPac, som har mycket låga effekt- och energibehov.